/Usługi /Księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

Księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

W ramach świadczonych przez nas usług uproszczonej księgowości oferujemy:
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtowych,
  • dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług,
  • prowadzenie ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • sporządzanie na zlecenie klienta sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS oraz informacji w porozumieniu z właścicielami firm,
  • sporządzanie wszystkich niezbędnych miesięcznie i rocznie deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,
  • pomoc w sporządzeniu i wycenie spisu z natury towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych,
  • rozliczanie właścicieli w zakresie podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Kompleksowo pośredniczymy w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu umowy o opcje odbioru dokumentów przez pracownika biura w siedzibie zleceniodawcy.

Wróć do usług
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij