/O kancelarii

O kancelarii

Od ponad 30 lat Kancelaria, oprócz usług z zakresu doradztwa podatkowego, zapewnia profesjonalną i kompleksową obsługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową podmiotom gospodarczym, które oczekują więcej niż informacji o zobowiązaniach publiczno-prawnych.

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie i skuteczne dbanie o interesy naszych klientów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości podmiotów krajowych o profilu produkcyjnym, handlowym oraz usługowym. W gronie naszych klientów znajdują się spółki prawa handlowego oraz osoby fizyczne, w tym także przedsiębiorcy. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo współpracy potwierdzone nie tylko polisą ubezpieczeniową, ale przede wszystkim rzetelną obsługą bazującą na wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

Nasz zespół składa się ze specjalistów w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów, a w obrębie prowadzonej działalności współpracujemy również z prawnikami, biegłymi rewidentami, rzeczoznawcami i innymi przedstawicielami pokrewnych dziedzin. Niekorporacyjny charakter działalności pozwala na indywidualne podejście do każdego Klienta, dostosowanie oferty do jego potrzeb i oczekiwań oraz budowanie trwałych partnerskich relacji ze zleceniodawcami.

Przynależność do Krajowej Izby Doradców podatkowych zobowiązuje nas do należytego wykonywania zawodu oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Dzielimy się naszą wiedzą w przystępny sposób z naszymi klientami, tak, by mogli oni skupić się na tym, co dla nich najistotniejsze.

Marzena Stępień,
Doradca podatkowy

Jestem Doradcą podatkowym z wieloletnim doświadczeniem.

Zajmuje się doradztwem podatkowym dla podmiotów z sektora MSP jak również dla osób fizycznych. Dzięki swojemu doświadczeniu trafnie identyfikuje potrzeby klienta i definiuje problemy. Buduje długoterminowe relacje biznesowe oparte za wzajemnym zaufaniu i indywidualnym podejściu do każdej współpracy.

Preferuje bezpośredni kontakt z klientem. Zarządzając Kancelarią Doradcy Podatkowego dbam, aby świadczone usługi odpowiadały standardom najwyższej jakości i były zgodne z zasadami etyki obowiązującymi doradcę podatkowego, a miejsce to było przyjazne podatnikom, w którym o podatkach mówi się jasno i przystępnie.

Wykonuje zawód od 1992 roku, a od 1997 roku wpisana jestem na listę Doradców Podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych https://kidp.pl/doradcy.php/doradca/822. Będąc członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych czynnie angażuję się w prace na rzecz samorządu zawodowego. W 2013 roku zostałam wybrana na delegata na IV Zjazd Krajowej Izby Doradców Podatkowych a w 2014 roku zostałam wybrana przez IV Zjazd Krajowej Izby Doradców Podatkowych na członka Krajowej Komisji Rewizyjnej. Pełniłam funkcję Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych IV kadencji.

W 1994 roku ukończyłam studia dzienne na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i uzyskałam tytuł magistra Ekonomii. W 2005 roku ukończyłam studia podyplomowe o kierunku "Prawo Gospodarcze i Handlowe” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe o kierunku "Rachunkowość” na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W roku 2016 roku ukończyłam Studia Podyplomowe o kierunku „Prawo dla Doradców Podatkowych” prowadzone przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Prawo podatkowe jest dla mnie nie tylko przedmiotem aktywności zawodowej, ale również pasją, którą rozwijam uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach, wykładach i spotkaniach branżowych.

+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij