/Usługi /Doradztwo podatkowe, finansowe i gospodarcze

Doradztwo podatkowe, finansowe i gospodarcze

Proponujemy Państwu profesjonalne doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych (inżynieria podatkowa).
 • Sporządzamy opinie w zakresie zastosowania materialnego prawa podatkowego jak również udzielamy ustnych porad i konsultacji w wyżej wymienionym zakresie.
 • Na życzenie klienta prowadzimy stały nadzór podatkowy oraz dbamy o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji. Wykonujemy konsultacje i analizy bieżącej sytuacji finansowo-ekonomicznej firmy jak również analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć.
 • Dokonujemy oceny powiązań podmiotów gospodarczych. Na życzenie klienta sporządzamy dokumentacje podatkową transakcji z podmiotami powiązanymi.
 • Sporządzamy wszystkie dokumenty rejestracyjne niezbędne do otworzenia firmy zarówno dla osób fizycznych jak i osób prawnych, małych i średnich podmiotów gospodarczych o różnorodnej formie działalności.
 • Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i formy opodatkowania.
 • Zapewniamy profesjonalną obsługę w trakcie tworzenia, przekształceń i likwidacji podmiotów gospodarczych.
 • Występujemy do GUS o kwalifikację według PKD i PKWiU wykonywanych przez podatnika usług.
 • Nadzorujemy proces likwidacji podmiotów gospodarczych. Sporządzamy wymagane przepisami prawa dokumenty i zawiadomienia. Doradzamy w jaki sposób ograniczyć niekorzystne dla podatnika skutki podatkowe likwidacji działalności gospodarczej.
 • Czynnie uczestniczymy w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • Sporządzamy wnioski kredytowe oraz prognozy i analizy wykonalności projektów dla banków.
 • Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji podatkowych.
 • Świadczymy usługi sporządzania rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych w wersji indywidualnej i w ramach wspólnego rozliczenia z małżonkiem. W rozliczeniach uwzględniamy obowiązujące w danym roku ulgi w dochodach i podatkach o ile zlecający nabyli do nich prawo.
 • Rozliczamy przychody i dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.
 • Rozliczamy dochody z tytułu pracy za granicą. Sporządzamy również korekty zeznań.
Wróć do usług
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij