/Usługi /Audyt podatkowy

Audyt podatkowy

Na zlecenie klienta przeprowadzamy kontrolę podatkową (audyt podatkowy) wybranych okresów działalności. Przypomina ona kontrole organu podatkowego, ale jest bardziej szczegółowa.

Audyt podatkowy może obejmować wybrane przez klientów tytuły zobowiązań budżetowych, w tym m.in.: podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne oraz obszary działalności, w tym m. in.: sprzedaż i zakupy, inwestycje, należności, konkretne operacje lub zdarzenia gospodarcze. Zakres współpracy dopasowujemy do oczekiwań i potrzeb Zleceniobiorców.

W ramach audytu podatkowego:
  • przeprowadzamy analizę obciążeń podatkowych firmy, prawidłowości stosowanych zasad rozliczeń z budżetem państwa, a także dostarczamy informacji o ewentualnych błędach,
  • kontrolujemy prawidłowości rozliczeń podatkowych,
  • weryfikujemy prawidłowość dokumentowania zdarzeń gospodarczych, sposób kwalifikacji i ujmowania przychodów i kosztów do celów bilansowych i podatkowych,
  • wskazujemy nieprawidłowości lub operacje charakteryzujące się ryzykiem podatkowym,
  • określamy zakres i skutki ewentualnych korekt,
  • wskazujemy rozwiązania zmierzające do usunięcia błędów oraz sposoby uniknięcia ich w przyszłości jak również propozycje działań umożliwiających minimalizację obciążeń podatkowych oraz negatywnych skutków finansowych stwierdzonych nieprawidłowości,
  • wskazujemy sytuacje nie stanowiące jednoznacznego naruszenia przepisów prawa podatkowego, ale które ze względu na niejednolitość interpretacji mogą budzić wątpliwości ewentualnych kontroli podatkowych lub skarbowych,
  • wskazujemy rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie nieprawidłowości lub ograniczenie ryzyk podatkowych.
Wróć do usług
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij