/Blog /Objaśnienie podatkowe na temat zaliczek na podatek dochodowy

Objaśnienie podatkowe na temat zaliczek na podatek dochodowy

objasnienia podatkowe 24 01 2022 www.jpg

Ministerstwo Finansów, co w ostatnim czasie nie jest czymś wyjątkowym, przygotowało objaśnienia podatkowe dla płatników podatku PIT.

Dotyczą one przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy czyli bezpośrednio stosowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Należy przypomnieć że rozporządzenie weszło w życie dosłownie parę godzin po opublikowaniu, bez jakichkolwiek konsultacji , w dniu 8 stycznia 2022 r. i przedłużyło niektórym płatnikom terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy, począwszy od zaliczek za styczeń 2022 r. Spotkało się ono z licznymi negatywnymi opiniami ekspertów w zakresie samej treści, zgodności z ustawą zasadniczą jak i trybem procedowania i wprowadzenia w życie.

W przekazanym komunikacie Resort Finansów twierdzi że jest w stałym kontakcie z płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, adresatów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Aby ułatwić zastosowanie nowych przepisów, Ministerstwo Finansów organizuje webinary, livechaty i spotkania, na których wyjaśniane są m.in. zmiany w rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy.

Efektem tych działań mają być właśnie objaśnienia które przyjęły formę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.

Wbrew przekazywanym przez MF informacjom, z objaśnień wynika że rozporządzenie nie zmienia zasad opodatkowania, w tym zasad poboru zaliczek na podatek, określonych w ustawie PIT, a jedynie przesuwa w czasie terminy poboru i przekazania zaliczek na podatek. Rozporządzenie określa w jakiej sytuacji płatnik nie pobierze części zaliczki miesięcznej oraz w jakim miesiącu ma ona zostać pobrana i przekazana.

Co do kwestii technicznych w objaśnieniach czytamy że rozporządzenie przedłuża termin poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w określonej części, która jest wyznaczana poprzez porównanie zaliczek na podatek obliczonych według dwóch metod: według zasad obowiązujących w 2022r., tj. po wejściu w życie Polskiego Ładu, oraz według zasad obowiązujących w 2021r..

Dalej czytamy że rozporządzenie ma zastosowanie, gdy miesięczne przychody, o których mowa w pkt 2 objaśnień, uzyskane przez podatnika za pośrednictwem płatnika nie przekroczą 12800zł; przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodów.

Samo odroczenie nadwyżki trwa aż do miesiąca, w którym z porównania wysokości zaliczek obliczonych na dwa sposoby okaże się, że powstanie ujemna różnica, czyli zaliczka z Polskiego Ładu okaże się niższa od zaliczki obliczonej na starych zasadach. Wówczas płatnik pobiera od podatnika zaliczkę z Polskiego Ładu oraz nadwyżkę z poprzednich miesięcy, ale nie więcej niż do kwoty zaliczki obliczonej na starych zasadach.

Jeżeli nie pobrano w całości kwoty odroczonej nadwyżki, odroczenie tej części nadwyżki przedłuża się na kolejne miesiące, w których wystąpi ujemna różnica.

Tezy zawarte w objaśnieniach poparte są licznymi przykładami obrazującymi sposób stosowania zmienionych zasad dla wybranych przypadków.

Objaśnienia są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij