/Usługi /Księgi handlowe

Księgi handlowe

Księgowość to obszar, w którym nie ma miejsca na ryzyko i eksperymenty. Sprawna rachunkowość to jeden z fundamentów przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju. Dlatego warto zrobić wszystko, by obsługa w tym obszarze znalazła się pod czujnym okiem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Gwarantujemy przygotowanie merytoryczne i praktyczne wszystkich naszych pracowników, którzy, stanowiąc grupę doświadczonych profesjonalistów, zapewniają wysoki poziom świadczonych usług.
W ramach usług prowadzenia ksiąg rachunkowych Kancelaria:
  • prowadzi wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze), dodatkowe ewidencje dla celów podatku dochodowego, ewidencje dla potrzeb rozliczeń  podatku od towarów i usług,
  • zakłada i aktualizuje ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  • weryfikuje dokumenty księgowe pod względem rachunkowym, ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze, uzgadnia konta rozrachunkowe, sporządza zestawienia księgowe,
  • pomaga w sporządzeniu i wycenie spisu z natury towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych,
  • na podstawie ksiąg i rejestrów sporządza wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe , zeznania roczne oraz dostarcza je do odpowiednich urzędów,
  • sporządza wymagane przepisami sprawozdania finansowe, sprawozdania statystyczne wymagane przez GUS oraz raporty finansowe i informacje w porozumieniu z właścicielami lub Zarządem firmy. Sporządza raporty roczne i miesięczne wg potrzeb klienta,
  • uczestniczy w badaniu sprawozdań finansowych,
  • rozlicza właścicieli i udziałowców w zakresie podatku dochodowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach odrębnej umowy opracowujemy politykę rachunkowości oraz zakładowy plan kont uwzględniający specyfikę działalności zleceniodawcy.

Pomagamy usprawnić zasady obiegu dokumentów w jednostce.

Oferujemy również możliwość stałego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie klienta.

Kompleksowo pośredniczymy w kontaktach z Urzędami Skarbowymi.

Istnieje możliwość poszerzenia zakresu umowy o opcje odbioru dokumentów przez pracownika biura w siedzibie zleceniodawcy.

Wróć do usług
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij