/Blog /Zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG)?

Zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą (JDG)?

JDG 600x600.png

Do wyboru masz trzy formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych które możesz zastosować do dochodów z działalności gospodarczej:

 • zasady ogólne, według skali podatkowej (stawka podatkowa 12% i 32%),
 • według stawki liniowej (19%),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

W zależności od tego, co wybierzesz, masz inne obowiązki informacyjne:

 • jeśli zdecydujesz się na opodatkowanie dochodów na zasadach ogólnych według skali podatkowej – nie musisz powiadamiać o tym naczelnika urzędu skarbowego;
 • jeśli wybierzesz podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – musisz zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy przychód w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy przychód osiągniesz w grudniu tego roku.

Na co należy zwrócić uwagę ? Trzeba wiedzieć że opodatkowany jest:

 • dochód – dla skali podatkowej i podatku liniowego;
 • przychód – dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Skala podatkowa

Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, przyznawaną z automatu jest skala podatkowa. Jeżeli nie dokonasz w terminie wyboru innej formy opodatkowania będziesz opodatkowany w ten właśnie sposób. Tą formę opodatkowania może stosować każda osoba fizyczna prowadząca każdą działalność gospodarczą.

Skala podatkowa (zasady ogólne) charakteryzuje się dwoma stawkami podatku zależnymi od wysokości dochodu. Są to stawki:

 • 12% dla rocznych dochodów nie przekraczających 120 tys. zł;
 • 32% dla dochodów powyżej tej kwoty.

Dodatkowo osoby, które wybrały tę formę opodatkowania, korzystają z kwoty wolnej od podatku. Jej wysokość to 30 tys. zł rocznie.

W skali podatkowej podatek płaci się od dochodu, czyli różnicy między twoimi przychodami a kosztami ich uzyskania.

Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania będziesz mógł skorzystać miedzy innymi z:

 • preferencyjnego rozliczenia się razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko;
 • ulg i odliczeń od dochodu i od podatku.

To dobry wybór dla tych podatników których dochody na starcie nie będą duże bądź dla tych którzy planują poniesienie sporych kosztów związanych z rozpoczęciem działalności.

Natomiast nie jest to dobry wybór dla tych którzy przewidują dochody przekraczające kwotę w roku 120 tys. zł. Co jest również nie bez znaczenie to fakt że przy opodatkowaniu według skali na koniec roku wszystkie dochody sumuje się i opodatkowuje razem. Dlatego najpierw dobrze jest sprawdzić wszystkie swoje źródła przychodów. Może okazać się że dla tych którzy pracują dodatkowo na etacie wybór opodatkowania według skali podatkowej będzie pułapką.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Możesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych ale należy pamiętać że nie zawsze wybór tej formy opodatkowania będzie możliwy.

Spod opodatkowania ryczałtem są wyłączone niektóre rodzaje działalności, na przykład prowadzenie aptek, kantorów, czy handel częściami samochodowymi.

Ryczałtu nie wybiorą osoby, które:

 • prowadzą inną działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej,
 • w ramach działalności wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym
 • są wspólnikami spółki cywilnej oraz spółki jawnej i ich wspólnicy wybiorą inną formę opodatkowania (opodatkowanie ryczałtem muszą wybrać wszyscy wspólnicy).

Na początku prowadzenia działalności gospodarczej z ryczałtu są wykluczeni również przedsiębiorcy, którzy będą świadczyć usługi dla pracodawcy, u którego byli zatrudnieni w obecnym lub poprzednim roku podatkowym, a zakres czynności w ramach ich działalności jest taki sam jak na umowie o pracę.

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatek zależy od przychodu, czyli od wartości sprzedaży. Przedsiębiorca nie rozpoznaje w ogóle kosztów uzyskania przychodu i nie może ich odliczać.

Stawka podatku uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności i kwoty uzyskanych przychodów i może wynosić 17%,15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3%. 

Jeśli wybierzesz tę formę opodatkowania nie będziesz mógł skorzystać z:

 • preferencyjnego rozliczenia się razem ze współmałżonkiem lub samotnie wychowującym dziecko jeśli w roku podatkowym uzyskasz przychody, poniesiesz koszty uzyskania przychodów, uzyskasz zobowiązanie lub uprawnienie do zwiększenia lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązanie lub uprawnienie do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
 • ulg i odliczeń podatkowych od przychodu i od podatku z wyjątkiem np. odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, 50% zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ulgi termomodernizacyjnej.

Podatek liniowy

Trzecia forma opodatkowania, którą powinni rozważyć początkujący przedsiębiorcy, to podatek liniowy. W tym przypadku, podobnie jak na skali podatkowej, podatek opłaca się od dochodu, czyli różnicy między przychodami a kosztami ich uzyskania. W podatku liniowym obowiązuje jednak jedna stawka podatkowa – 19% niezależnie od tego, jakie dochody przedsiębiorstwo osiąga.

Opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej  podatkiem liniowym 19% to forma opodatkowania, której nie możesz stosować, jeśli będziesz świadczył usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy:

 • w tym samym roku,
 • w takim samym zakresie, w jakim świadczyłeś dla niego usługi ze stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Wybierając tę formę opodatkowania nie będziesz mógł skorzystać z:

 • preferencyjnego rozliczenia się razem ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko jeśli w roku podatkowym uzyskasz przychody, poniesiesz koszty uzyskania przychodów, uzyskasz zobowiązanie lub uprawnienie do zwiększenia lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązanie lub uprawnienie do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;
 • ulg i odliczeń podatkowych od dochodu i od podatku z wyjątkiem np. odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), ulgi B+R, ulgi sponsoringowej, ulgi na zabytki czy ulgi na terminale.

Minusem tej formy opodatkowania jest na pewno brak kwoty wolnej od podatku i brak możliwości rozliczenia się z małżonkiem.

Zaletą tej formy rozliczania podatku jest to, że zawsze płacimy 19 procent od dochodu. Niezależnie, czy przekroczymy określaną rocznie granicę dochodu powodującą skok w skali na 32 procent .

Jeżeli chcesz wiedzieć jakie ewidencje należy prowadzić dla wskazanych form opodatkowania oraz jak wpłacać zaliczki na podatek skontaktuj się z nami. Zaufaj profesjonalistom.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij