/Blog /Nowy Ład - czy zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany?

Nowy Ład - czy zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany?

post 19-10-2021 www.jpg

Wejście w życie rozwiązań przewidzianych w Polskim Ładzie diametralnie zmieni polski system podatkowy. Nie ma już wątpliwości, że ich negatywne skutki najbardziej odczują najbogatsi. Głównie wynika to z utraty możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT, ale nie tylko.

Dlatego też dla wielu rodzajów działalności dobrym rozwiązaniem może być przejście właśnie na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik wprawdzie nie ma prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania jakichkolwiek kosztów związanych z działalnością, jednak stawka podatkowa wynosić będzie od 3% do 14%, przy czym większość usług jest opodatkowanych według stawki 8,5%. Do tego dochodzi stała stawka zdrowotna (zobacz szczegóły). Taka forma opodatkowania może być korzystna dla przedsiębiorców, którzy nie mają dużych bieżących kosztów działalności.

Zgodnie z planowanymi zmianami w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli wybrać - co do zasady - trzy sposoby opodatkowania swojej działalności, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z polskiego systemu podatkowego ma natomiast zniknąć tzw. karta podatkowa. Każda z tych form będzie się wiązać jednak z dodatkowymi obciążeniami.

Wydaje się jednak że w najmniejszym stopniu negatywne skutki zmian odczują podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ustawa zawiera propozycję obniżenia niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co ma dodatkowo uatrakcyjnić tę formę opodatkowania. Zdaniem resortu finansów, pomoże to jednocześnie niektórym przedsiębiorcom w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Przede wszystkim obniżone zostaną stawki ryczałtu dla osób wykonujących zawody medyczne, tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, oraz zawody techniczne, tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych. Przychody osiągane ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych.

Podobnie, według tej samej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Obecnie, przychody te mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu, tj. 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, oraz 15%, jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych.

Ustawa przewiduje również dodatkową, niższą stawkę ryczałtu w wysokości 12% dla niektórych przychodów związanych ze świadczeniem usług w obszarze IT, które obecnie opodatkowane są według stawki 15%.

Przedsiębiorcy powinni indywidualnie ocenić przyjęcie najkorzystniejszej dla siebie formy prowadzenia działalności lub formy opodatkowania od nowego roku. W szczególności, przedsiębiorcy powinni rozważyć przekształcenie swojej działalności w spółkę (co jednak wymaga działań już teraz) lub przejście na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (co wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia do urzędu skarbowego na początku przyszłego roku).

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij