/Blog /Zmiany w dietach dla pracowników z tytułu podróży służbowych

Zmiany w dietach dla pracowników z tytułu podróży służbowych

diety delegacja www.jpgOd 1 stycznia 2023 roku wzrosną należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej krajowej, a od 29 listopada 2022 roku diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

14 listopada br. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowe rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022, poz 2302).

Uregulowania określone tym rozporządzeniem mają szerokie i dość powszechne zastosowanie. Dotyczą one zwrotu należności za podróże służbowe nie tylko pracowników sfery budżetowej (państwowej i samorządowej), ale i żołnierzy, funkcjonariuszy oraz pracowników zatrudnionych u innych pracodawców.

Wskutek podwyższenia stawki diety zwiększą się koszty podatkowe przedsiębiorców z tytułu podróży służbowych.

Od kiedy dieta w delegacji krajowej wyniesie 45 zł za dobę?

W tym roku mamy do czynienia już z drugą podwyżką kwoty diety w delegacji krajowej. Po niemal dekadzie obowiązywania starej stawki (od 1 marca 2013 do 27 lipca 2022 r.) diety wynoszącej 30 zł za dobę, 28 lipca 2022 roku wzrosła ona do 38 zł.

Rozporządzeniem zmieniającym podwyższono ją do 45 zł za dobę w krajowej podróży służbowej. Ta stawka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2023 roku.

Zmienią się także ryczałty za nocleg i dojazdy:

  • przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł), wzroście 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej i wyniesie 9 zł (obecnie 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety wyniesie 67,50 zł (obecnie 57 zł).
  • natomiast zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł).

Podwyżka diet także w podróżach zagranicznych

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2022, poz 2302) przewiduje także podwyższenie niektórych diet i limitów na nocleg w delegacjach zagranicznych

Obecne kwoty limitów za nocleg oraz diety przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju obowiązują od dnia 1 marca 2013 r.

Nowe wysokości diet i limitów noclegowych w podróży zagranicznej zaczną obowiązywać 14 dni po opublikowaniu rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, czyli od 29 listopada 2022 roku.

Wysokości diet za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach określone są w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego, w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia, tj. przed 29 listopada 2022 r., należności z tytułu podróży służbowej ustala się:

  • za czas podróży przypadający przed 29 listopada 2022 r. - na podstawie przepisów dotychczasowych ("stare" kwoty diet i limitów);
  • za czas podróży przypadający od 29 listopada 2022 r. - na podstawie nowych przepisów (nowe kwoty diet i limitów).

Ważne - Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej wszystkich pracowników są zwolnione z podatku i składek ZUS.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij