/Blog /Stanowisko MF w sprawie przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.

Stanowisko MF w sprawie przedłużenia terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.

Stanowisko MF w sprawie....jpg

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia (stanowisko) do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28).

Z opinii wynika, że u podstaw decyzji o wydaniu rozporządzenia „legł ważny interes podatników”.

W stanowisku Ministerstwa Finansów opublikowanym na stronie internetowej MF czytamy miedzy innymi że:
"Niestosowanie rozporządzenia prowadzi do pokrzywdzenia interesu pracowników, zleceniodawców, emerytów i rencistów, podczas gdy to właściwe ważny interes podatników legł u podstaw decyzji o przedłużeniu terminów pobrania nadwyżki zaliczki i jej przekazania do urzędu skarbowego."
(…)
„niewykonanie przez płatnika obowiązków podatkowych oznacza niewykonanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podejmując decyzję o sposobie wykonywania przepisów, płatnik powinien wziąć pod uwagę nie tylko interes własny, ale również interes podatników, którym w przypadku niestosowania rozporządzenia będzie pobierał podatek w wyższej wysokości, a tym samym pomniejszał należne im wynagrodzenie.”

Pod opublikowanym stanowiskiem nie sposób doszukać się jakiegokolwiek podpisu. Brak numeru pisma, sygnatury, czegokolwiek co nadawałoby dokumentowi miano „urzędowego”.

Czy zatem ten dokument stanowi źródło prawa?

Polski Ład: Stanowisko dotyczące Rozporządzenia z dn. 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij