/Blog /SLIM VAT

SLIM VAT

Ministerstwo Finansów (dalej: MF) na swojej stronie internetowej zamieściło komunikat pt. "SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT".

Jak wynika z wyjaśnień MF, SLIM VAT to pakiet uproszczeń będący odpowiedzią na zgłaszane MF oczekiwania przedsiębiorców i jest efektem prowadzonego przez MF audytu przepisów, mającego na celu dostosowanie ich do warunków działania małego i średniego biznesu (https://www.gov.pl/web/finanse/slim-vat--uproszczenie-i-unowoczesnienie-rozliczen-vat).

Proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowe – to cztery obszary w których nastąpią zmiany.

Proste fakturowanie

Faktury korygujące in-minus
Planuje się rezygnacje z formalnego warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę. Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji. W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami.
Zdaniem MF zmiana ma znacznie uprościć rozliczenia powodując brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie, a także brak konieczności dokonywania korekt deklaracji.

Faktury korygujące in-plus
W ustawie o VAT planuje się wprowadzić przepisy wskazujące sposób rozliczenia faktur korygujących in plus (zwiększających podstawę opodatkowania).
Zdaniem MF podatnicy zyskają pewność co do właściwego sposobu rozliczenia.

Ułatwienia dla eksporterów

Dla zastosowania stawki 0% od zaliczki w eksporcie towarów planuje się wydłużyć termin wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy.

W ocenie MF wydłużenie czasu na wywóz towarów do pół roku od otrzymania zaliczki znacznie poprawi sytuację eksporterów. Rozwiąże problem nawet dostaw długoterminowych.

Wspólne kursy walut z podatkiem dochodowym

Według planów MF Podatnik będzie mógł wybrać do VAT zasady przeliczenia kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym.

Oznacza to zmniejszenie czasu na ustalanie kursu do walut dla jednej transakcji.

Korzyści finansowe.
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT na bieżąco do czterech miesięcy.
  • Odliczanie VAT z faktur za nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
  • Zwiększenie limitu na prezenty o małej wartości.

Jak twierdzi MF celem koncepcji SLIM VAT jest wprowadzenie trwałych zmian ułatwiających działanie małym firmom. To firmy, które własnymi siłami rozliczają VAT. MF deklaruje że chce sukcesywnie usuwać z ich drogi jak najwięcej formalności, tak żeby czas, który poświęcają na rozliczenia był coraz krótszy. Na zmianach mają skorzystać również większe firmy. SLIM VAT ma oznaczać dla nich ułatwienia w pracy działów finansowo-księgowych, oszczędność czasu.

Źródło: www.gov.pl

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij