/Polityka prywatnośći - formularz

Polityka prywatnośći - formularz

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazywanych przez Użytkowników strony internetowej www.marzenastepien.pl zwanej dalej Serwisem , poprzez formularz kontaktowy.

Dane osobowe podawane w formularzach na niniejszej stronie internetowej traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Administratorami danych osobowych, przekazanych poprzez Serwis , jest:
Kancelaria Doradcy Podatkowego, Biuro rachunkowe Marzena Stępień z siedzibą w Mysłowicach, przy ul. Gen. Jerzego Ziętka 104, NIP 2220014560 reprezentowana przez Marzenę Stępień, Doradcę podatkowego na 01827.

 1. Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych
  Jako administrator danych przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu na stronie www, poprzez adres email lub inny sposób świadczący o przekazaniu nam danych w sposób dobrowolny.
  Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub przekazania informacji dotyczącej naszej usługi.
 2. Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza zgłoszeniowego w szczególności:
  • w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie w przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego celem dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.
 3. Użytkownik, który umieścił dane w formularzu ma prawo do:
  • wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,
  • przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego.
 4. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych - do czasu cofnięcia zgody.
  Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowe.

Kontakt:
Pytania dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres: doradca@marzenastepien.pl.

Wróć
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij