/Blog /Kontrowersyjna interpretacja KIS

Kontrowersyjna interpretacja KIS

Z wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej ( dalej: KIS) wynika że jeżeli wykupiony z leasingu samochód osobowy na cele prywatne nadal będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej , to dokonana czynność sprzedaży samochodu po upływie 6 miesięcy od wykupu z leasingu, będzie opodatkowana podatkiem VAT ( Interpretacja Indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 lutego 2020 r. 0114-KDIP4-3.4012.17.2020.1.MP).

Organ podatkowy , na podstawie przedstawionych okoliczności sprawy, wskazał że wykupiony z leasingu przez Wnioskodawcę samochód osobowy nadal będzie wykorzystywany do celów prywatnych oraz do działalności gospodarczej. Przeznaczenie wykupionego z leasingu samochodu do dalszego wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej uprawnia Wnioskodawcę do odliczenia podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86a ustawy o VAT.

W konsekwencji powyższego, Organ podatkowy uznał że czynność sprzedaży samochodu po upływie 6 miesięcy od wykupu z leasingu, będzie nosiła znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, zaś Wnioskodawca będzie występował z tytułu tej czynności jako podatnik VAT. Sprzedając ww. samochód Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać tę czynność jako podlegającą opodatkowaniu VAT, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=571788&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

Źródło: Marzena Stępień

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij