/Blog /Interpretacja Podatkowa

Interpretacja Podatkowa

indywidualna interptretacja podatkowa 2.pngNie jesteś pewien, czy stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego? Złóż wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Częste zmiany przepisów podatkowych wpisały się już na dobre w nasze życie. Nowelizacje ustaw pisane na szybko, wprowadzane jeszcze szybciej, niejednokrotnie z datą wsteczną to już prawie norma.

W podatkach mamy czas wielkiej niepewności. I pomimo zapewnień rządzących wcale nie pomagają nam objaśnienia podatkowe czy też wydawane instrukcje.

Nie sprzyja też pewności podatnika częsta zmiana stanowiska fiskusa co do stosowania przepisów podatkowych.

W tym stanie rzeczy zrozumiałe jest, że podatnicy mają wątpliwości związane z prawidłowym zastosowaniem aktualnych przepisów podatkowych.

Błędne zastosowanie przepisów może narazić ich przecież na dotkliwe konsekwencje finansowe i nie tylko.

W przypadku takiej niepewności, dla wielu podatników konieczne jest skorzystanie z pomocy Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej poprzez złożenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podatkowej.

Kto wydaje indywidualne interpretacje podatkowe?

Na podstawie złożonego wniosku podatnika Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje indywidualną interpretację podatkową, która zweryfikuje prawidłowe rozumienie danego przepisu.

Indywidualna interpretacja podatkowa jest oficjalnym stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w danej sprawie na wniosek podatnika. Dotyczy przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie. Daje odpowiedź czy podatnik prawidłowo stosuje przepisy podatkowe.

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć w odniesieniu do stanu faktycznego (tj. zdarzeń, które mają lub miały miejsce) lub zdarzeń przyszłych.

Kto może złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową?

Z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej może wystąpić każdy podatnik – zarówno związany ze sprawą, jak i nie. 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej możesz złożyć, jeśli jesteś:

  • osobą fizyczną,
  • osobą prawną – np. spółką z o.o.,
  • jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej – np. stowarzyszeniem, spółką cywilną,
  • osobą fizyczną planującą założyć spółkę,
  • podatkową grupą kapitałową,
  • innym podmiotem.

Koszt złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w 2023 r. to 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Wniosek o wydanie interpretacji może dotyczyć sprawy związanej z podatkami dochodowymi: CIT, PIT, podatkiem VAT, akcyzowym oraz podatkiem od spadków i darowizn.

Jaki jest zakres ochrony interpretacji?

Jedną z podstawowych funkcji indywidualnej interpretacji jest ochrona podatnika, który zastosował się do jej treści i zastosował prawo podatkowe zgodnie z zawartymi w niej wyjaśnieniami. 

Reguła ta zawarta jest w art. 14k Ordynacji podatkowej. Wynika z niej, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Należy pamiętać, że w przypadku interpretacji indywidualnych, chronią one tylko wnioskodawcę i tylko wtedy, gdy się do niej zastosował. Jeżeli podatnik zastosuje się do otrzymanej indywidualnej interpretacji podatkowej, nie może ponieść negatywnych konsekwencji.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że interpretacja wydawana jest w konkretnej sprawie, którą wnioskodawca powinien przedstawić w sposób rzetelny. Jeżeli w wyniku kontroli podatkowej lub skarbowej okaże się, że stan faktyczny był inny niż opisany we wniosku o interpretację indywidualną, organ podatkowy może zakwestionować „moc ochronną” interpretacji.

Indywidualne interpretacje podatkowe mogą zostać zmienione, uchylone lub wygasnąć ze względu na nowelizację przepisów. Jeśli tak się stanie – zostaniesz o tym powiadomiony.

Interpretacje nie są też wiążące dla organów podatkowych. Organy skarbowe nie muszą stosować się do wydanej w danej sprawie interpretacji.

Czy warto złożyć wniosek o indywidualna interpretacje podatkową?

Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. To zależy.

Zawsze istnieje ryzyko, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodzi się z naszym rozumieniem przepisu i wyda interpretację, w której wskaże, że nasze stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe.

Możemy się do takiej interpretacji negatywnej zastosować bądź nie. Stosowanie przepisów podatkowych zgodnie z przedstawionym przez podatnika stanowiskiem, niepotwierdzonym w interpretacji, będzie ryzykowne a w razie kontroli podatkowej obrona poglądu podatnika bardzo trudna.

Jeżeli chcemy walczyć dalej możemy również taką niekorzystną dla nas interpretację zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Jednak jak wynika z piątej edycji raportu „Podatkowy Rollercoaster, czyli codzienność księgowych i doradców podatkowych”, przygotowanego przez redakcje LEX i Prawo.pl praktyka jest zdecydowanie korzystna dla podatników.

Wydawane interpretacje są w większości przypadków korzystne dla podatników. W I półroczu 2023 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zdecydowanej większości (75 proc.) uznał stanowisko wnioskodawców za prawidłowe. Tylko w 1/4 wydanych interpretacji nie podzielił poglądu podatnika.

Z perspektywy podatnika i pewności prowadzenia biznesu otrzymanie pozytywnej indywidualnej interpretacji podatkowej jest jednak zabezpieczeniem i gwarantem spokoju. Zmniejsza ryzyko podejmowanych decyzji, które niejednokrotnie zapadają w niejasnych i nieprecyzyjnych realiach podatkowych.

Przede wszystkim jednak pozytywna indywidualna interpretacja podatkowa w sposób wymierny zmniejsza w przyszłości ryzyko poniesienia konsekwencji karno-skarbowych będących następstwem niewłaściwego zinterpretowania stosowanych przepisów podatkowych.

Jeżeli mamy niepewność i wątpliwości, zawsze warto złożyć wniosek o indywidualną interpretację podatkową. Pozytywna interpretacja niewątpliwie pozwoli podatnikowi bezpieczniej planować działania biznesowe i rozwój firmy. Ale przede wszystkim zabezpieczy jego finanse.

Źródła:
Uzyskaj podatkową interpretację indywidualną - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Wniosek o interpretację indywidualną (podatki.gov.pl)
Interpretacja podatkowa | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy
Czym jest indywidualna interpretacja podatkowa? | EY Polska
Interpretacja indywidualna. Czym jest i kto może o nią wystąpić? - Money.pl
Dlaczego warto wystąpić o interpretację indywidualną? | IP Box
Interpretacje podatkowe - problemy praktyczne (prawo.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij