/Blog /Ulga dla pracujących seniorów - obniżamy podatki w 2022r. (część II)

Ulga dla pracujących seniorów - obniżamy podatki w 2022r. (część II)

obnizamy podatkiOd 1 stycznia 2022 r. obowiązuje wprowadzona w ramach Polskiego Ładu tzw. ulga dla pracujących seniorów.

Jest to zwolnienie z podatku dla osób pracujących i niepobierających emerytury, pomimo, że już osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Nie skorzystają z niej ci seniorzy, którzy dostają pieniądze z ZUS i jeszcze sobie dorabiają.

W założeniu to zwolnienie podatkowe ma zachęcać do dalszej pracy po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego pod warunkiem, że taka osoba nie będzie pobierała emerytury.

Zwolnienie nie jest przeznaczone dla osób które nabyły uprawienia emerytalne dużo wcześniej i nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego.

Wiele osób uprawnienia emerytalne nabyło przed ukończeniem 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn. To są nie tylko pracownicy służb mundurowych, ale i osoby, które pracowały w uciążliwych warunkach, jak górnicy czy hutnicy, a nawet w pewnych przypadkach kierowcy autobusów.

Osoby te, nawet dalej pracując, nie będą mogły skorzystać z tego zwolnienia, bo prawo do emerytury co prawda nabyły, ale nie spełniają dodatkowego kryterium wieku, bo nie ukończyły 60 lub 65 lat.

W tym kształcie przepisów na skorzystanie ze zwolnienia przyjdzie im poczekać kilka lat.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi mogą korzystać:

 • kobiety powyżej 60. roku życia,
 • mężczyźni powyżej 65. roku życia.

Jeżeli nie otrzymują mimo nabycia uprawnienia:

 • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
 • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
 • emerytury lub renty rodzinnej z ZUS,
 • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
 • uposażenia przysługującego sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą skorzystać również osoby, które mają przyznaną emeryturę lecz jej nie pobierają, ponieważ nie rozwiązały stosunku pracy (mają zawieszone prawo do emerytury).

Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

 • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
 • z umów zlecenia zawartych z firmą,
 • z zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (prawo do zasiłku macierzyńskiego mają także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie. To często jest babcia lub dziadek, którzy przejmują opiekę nad wnukiem jako rodzina zastępcza.),
 • z działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł. Ponadto, do dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej ponad limit 85 528 zł ma zastosowanie kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł rocznie. W takim przypadku zwolnienie dotyczy przychodu wynoszącego 115 528 zł. brutto (85 528 zł + 30 000,00 zł).

Warunki

Podstawowy warunek to nie pobieranie pieniędzy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomimo nabytych uprawnień i dalsza praca.

Kobieta, która ma za sobą 60 urodziny jak i mężczyzna, który skończył 65 lat nie muszą składać wniosku o wydanie decyzji przyznającej emeryturę. Prawo do ulgi przysługuje seniorom, którzy mają już ustalone prawo do emerytury lub renty rodzinnej oraz tym, którzy decyzji emerytalnej z ZUS nie dostali, czyli nie mają jeszcze takiego prawa ustalonego.

Ze zwolnienia mogą skorzystać także te osoby, które już emeryturę lub rentę z ZUS dostawały, ale zawiesiły prawo do świadczeń.

Pracujący emeryt uwzględnia ulgę w rozliczeniu za 2022 r. lub wcześniej już na etapie zaliczek na podatek.

Ulga dotyczy zarówno seniorów zatrudnionych na umowach o pracę jak i tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Żeby ją zastosować trzeba złożyć odpowiedni wniosek do swojego pracodawcy.

Brak ulgi

Ulga nie dotyczy przychodów:

 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych),
 • z umów o dzieło oraz z praw autorskich (nie dotyczy to przychodów z tego tytułu uzyskanych w ramach umowy o pracę),
 • zwolnionych z podatku dochodowego (np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej czy też świadczeń sfinansowanych z ZFŚS),
 • tych, od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Źródło: Ulga dla pracujących seniorów – co się zmienia w 2022 r. (podatki.gov.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij