/Blog /Ulga IKZE - obniżamy podatki w 2022r. (część I)

Ulga IKZE - obniżamy podatki w 2022r. (część I)

ikze www.jpg

Ulgi podatkowe i pozostałe odliczenia to świetny sposób na obniżenie podatku. Co można odliczyć od podatku i  jakie ulgi PIT za 2022 rok należą Ci się w tym roku rozliczeniowym? Dzisiaj o uldze IKZE czyli: wpłatach na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy o PDOF).

Od 1 stycznia 2012 r. możesz gromadzić środki pieniężne (inwestować je) w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE - do wysokości, która jest określona w przepisach ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego - możesz odliczyć od:

  • dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,
  • dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%),
  • przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy przysługuje ulga? Ulga przysługuje ci, jeśli w trakcie roku dokonałeś wpłat na IKZE.

W 2022 r. limit wpłat na IKZE wynosi:

  • 10.659,60 zł - dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.),
  • 7.106,40 zł - dla pozostałych osób.

Uwaga: Kwoty, której nie odliczyłeś w zeznaniu podatkowym - ponieważ nie miałeś wystarczających dochodów (przychodów) - nie możesz odliczyć w kolejnych latach.

Jak dokumentować prawo do ulgi?

Ulgę udokumentujesz wszelkiego rodzaju dokumentami, z których wynika poniesienie takiego wydatku. Dokument powinien zawierać m.in. dane, które identyfikują wpłacającego, odbiorcę wpłaty, tytuł i kwotę wpłaty. Dowód dodatkowo powinien zawierać datę poniesienia wydatku, co pozwoli ustalić prawo do ulgi w danym roku. Takim dokumentem jest np. przelew bankowy.

Jaki jest sposób odliczenia?

Odliczenie wpłat na IKZE można dokonać:

  • od dochodu – jeżeli opodatkowany jesteś według skali podatkowej lub jesteś na podatku liniowym (19%), tu odliczenia dokonujesz na deklaracji PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L,
  • od przychodu – jeżeli opodatkowany jesteś ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenie w tym przypadku jest na deklaracji PIT-28.

W obu przypadkach niezbędne jest dołączenie informacji PIT-0.
Jeżeli jesteś zobowiązany płacić zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku, musisz wiedzieć, iż nie masz możliwości uwzględnienia tej ulgi przy wyliczeniu wysokości zaliczek.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij