/Blog /Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r.- czy to już koniec sporów o najem prywatny?

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r.- czy to już koniec sporów o najem prywatny?

post_blog_14.06.2021.png

NSA na wniosek Rzecznika MŚP podjął uchwałę w zakresie opodatkowania najmu składników majątkowych nie zakwalifikowanych do majątku związanego z działalnością gospodarczą.

Spory o opodatkowanie najmu coraz częściej trafiają na wokandy. Podstawowym problemem jest to, kiedy najem przestaje być elementem zwykłego zarządu majątkiem i staje się firmą.

Przepis ustawy o PIT dotyczący źródeł przychodów podatnika z najmu i innych umów o podobnym charakterze od lat był przyczyną licznych rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Orzecznictwo nie dawało jasnej odpowiedzi na to pytanie. Rozbieżności były na tyle duże, że rzecznik małych i średnich przedsiębiorców 8 stycznia 2021 r. wystąpił do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o podjęcie uchwały.

24 maja 2021 r. 7 sędziów NSA podjęło uchwałę dotyczącą kwalifikacji przychodów z najmu składników majątkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą mającą na celu rozwiązanie problemów z niejednolitym orzecznictwem w tym zakresie.

W sentencji uchwały (sygn. akt II FPS 1/21) Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że uzyskiwane przez podatników przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, zalicza się bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik wprowadzony przez nich do majątku związanego z działalnością gospodarczą.

– Jest to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy wynajmują składniki majątku wycofane z działalności gospodarczej i opodatkowują najem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Uchwała uniemożliwia organom podatkowym opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z najmu tych składników majątkowych jako przychodów z działalności gospodarczej – w ten sposób skomentował uchwałę Jacek Cieplak Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Źródło: rzecznikmsp.gov.pl

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij