/Blog /Podatek VAT na jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych

Podatek VAT na jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych

opodatkownie opłat za jednorazowe opakowania 600x600.jpg

Opłata za jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych opodatkowana tą samą stawką VAT co sprzedawany towar!!!

Według stanu prawnego, który obowiązuje od 1 stycznia 2024r. w przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu (kubku lub pojemniku na wynos) pobraną opłatę, należy wykazać ze stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku). Pobrana opłata powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej wraz z ceną np. napoju. Nie istnieje zatem potrzeba, by wyodrębniać samą kwotę opłaty na paragonie – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

11 grudnia 2023 r. opublikowano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami.

Na mocy w/w rozporządzenia wprowadzono opłaty za jednorazowe pojemniki na żywność, a także kubki plastikowe. Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2024r.

Od początku 2024 r. klientom naliczana jest opłata za opakowania wykonane z plastiku, w których kupują napoje bądź żywność.
W przypadku kubków na napoje (dotyczy to również pokrywek i wieczek) opłata wynosi 0,20 zł za sztukę.
Z kolei w przypadku opakowań, w których kupujemy żywność, trzeba będzie dopłacić 0,25 zł.

Wraz z wprowadzeniem opłat pojawiły się pytania i wątpliwości w jaki sposób te opłaty mają być prezentowana na paragonie fiskalnym. Czy powinny być wykazywana osobno czy łącznie w cenie napoju czy posiłku. A jeżeli mają być wskazana oddzielnie to z jaką stawką VAT, a jeżeli łącznie to czy wlicza się do podstawy opodatkowania zgodnie ze stawką na dany produkt.

W dniu 8 stycznia 2024 r Ministerstwo Finansów umieściło w systemie Informacji Celno -Skarbowej Eureka informacje przekazywaną do mediów . Jest to odpowiedz na pytanie dziennikarzy Dziennika Gazeta Prawna (DGP).

Pytanie dziennikarza DGP z 28 grudnia 2023 r. brzmiało:

Od 2024 r. sprzedawca będzie musiał pobrać od  klienta kupującego posiłki na wynos lub napoje - 20 gr za kubek i 25 gr za inny rodzaj opakowania. Zebrane w ten sposób pieniądze będą przekazywane na cele specjalnego funduszu służącego do promowania bardziej ekologicznych rozwiązań.

Wprowadzenie nowej opłaty to jeden ze skutków kwietniowej nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 877).

W związku z tym jak ta opłata ma być prezentowana na paragonie – czy powinna być wykazywana osobno czy łącznie w cenie napoju czy posiłku. Jeżeli ma być wskazana oddzielnie to z jaką stawką VAT, a jeżeli łącznie to czy wlicza się do podstawy opodatkowania zgodnie ze stawką na dany produkt.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 4 stycznia 2024 r. na pytania dziennikarza.

Od 1 stycznia 2024 r. na podstawie art. 3b ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, przedsiębiorca prowadzący:

  • jednostkę handlu detalicznego,
  • jednostkę handlu hurtowego lub
  • jednostkę gastronomiczną,

w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (wymienione w załączniku nr 6 do ustawy), będące opakowaniami na napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od użytkownika końcowego nabywającego te produkty lub napoje lub żywność w tych produktach, zwanej dalej ,,opłatą”.

Na gruncie ustawy o VAT, należy wskazać, że opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednocześnie przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Podstawą opodatkowania jest natomiast wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. Podstawa opodatkowania obejmuje  podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Uwzględniając powyższe należy uznać, że wskazana w zapytaniu opłata za opakowania na posiłki lub napoje na wynos, która będzie pobierana wraz z ceną sprzedaży za napój lub posiłek, od konkretnego nabywcy, który zdecydował się na nabycie tego napoju lub posiłku w opakowaniu jednorazowym, będzie stanowić element wynagrodzenia za dostarczony towar, zatem będzie zwiększać podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym opłata produktowa powinna zostać wliczona w cenę sprzedawanego produktu, a stawka VAT powinna odpowiadać stawce przewidzianej dla tego produktu.

Odnosząc się do ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej, na podstawie regulacji w zakresie kas rejestrujących na paragonie fiskalnym powinny być wykazane m.in. dane w zakresie nazwy towaru lub usługi pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację, oznaczenie literowe stawki podatku, wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku należnego według poszczególnych stawek podatku.

Zatem, według stanu prawnego, który obowiązywać ma od 1 stycznia 2024 r. w przypadku dostawy produktu (napoju lub posiłku) w opakowaniu (kubku lub pojemniku na wynos) pobraną opłatę, należy wykazać ze stawką odpowiadającą temu produktowi, tj. stawką przewidzianą dla sprzedawanego towaru (napoju lub posiłku). Pobrana opłata powinna być zaewidencjonowana na kasie rejestrującej wraz z ceną np. napoju. Nie istnieje zatem potrzeba, by wyodrębniać samą kwotę opłaty na paragonie.

Źródło: https://eureka.mf.gov.pl

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij