/Blog /Planowane przez MF zmiany podatkowe na 2021 rok

Planowane przez MF zmiany podatkowe na 2021 rok

Jak twierdzi Ministerstwo Finansów, przygotowane rozwiązania mają na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego, a jednocześnie mają stworzyć możliwie najlepsze warunki do prowadzenia biznesu w Polsce.

Zdaniem Ministra Finansów na uszczelnieniu systemu podatkowego skorzysta większość przedsiębiorców, tych uczciwych i mniejszych, których Ministerstwo Finansów chce wspierać. Stracą natomiast nieuczciwi – spółki prowadzące agresywną politykę podatkową, w szczególności w wymiarze międzynarodowym.

Wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową, obowiązek publikowania strategii podatkowej przez wielkie koncerny oraz ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Dla wielu firm oznaczać to będzie zmniejszenie wysokości opodatkowania oraz możliwość skorzystania z uproszczonego, ryczałtowego rozliczenia podatku. Również więcej firm będzie mogło skorzystać z obniżonej stawki 9% CIT oraz z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Objęcie podatkiem CIT spółek komandytowych mających siedzibę w Polsce

W ramach pakietu zmian planuje się nadanie spółce komandytowej statusu podatnika CIT. Jak wynika z projektu zmian sytuacja komplementariusza, czyli wspólnika odpowiadającego całym swoim majątkiem za efekt przedsięwzięcia nie powinna ulec zmianie . Będzie miał możliwość odliczenia od swojego PIT-u podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę. Podatkiem ma być objęty tylko dochód osiągnięty przez komandytariusza. I tu tylko powyżej kwoty wolnej równej 120 tys. zł rocznie.

Obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy

Podmioty które odnotowały przychody powyżej 50 mln będą miały obowiązek informowania o polityce podatkowej firmy. I to tylko w zakresie określonych danych dotyczących zarządzania podatkami, Z obowiązku publikacji zostaną wyłączone informacje dotyczące tajemnicy handlowej, przemysłowej, zawodowej lub procesu produkcyjnego.

Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Ministerstwo Finansów nadal prowadzi działania wprowadzające uproszczenia w rozliczaniu podatków przez małych podatników , oraz zwiększające możliwości dostosowania prowadzonych przez nich biznesów do dynamicznie zmieniającej się sytuacji. Ich celem jest zwiększenie liczby podatników mających możliwość rozliczania podatku w uproszczony sposób poprzez skorzystanie z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej.

Propozycja Ministerstwa Finansów przewiduje:
  • podniesienie limitu: 250 tys. euro do 2 mln euro;
  • podniesienie limitu (kwartalne rozliczenia) z 25 tys. euro do 200 tys. euro;
  • likwidację wielu wyłączeń;
  • obniżenie stawek ryczałtu;
  • ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu;
  • likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;
  • dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.
Mały podatnik CIT

Dobrą wiadomością dla podatników CIT jest propozycja podwyższenia (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limitu przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT. Zmniejszenie obciążenia w podatku CIT powinno przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej małych podatników CIT i odbudowania płynności finansowej nadwyrężonej w obecnej sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij