/Blog /Ochrona pensji minimalnej przed komornikiem – zapomniany czy niechciany projekt?

Ochrona pensji minimalnej przed komornikiem – zapomniany czy niechciany projekt?

komorniki 13.04.2022 www.jpg

Ten projekt zmian wyjątkowo nie ma szczęścia. To jedna z najkrótszych nowelizacji, zaledwie 6 artykułów i 2 strony, a procedowana w Sejmie prawie pół roku, bo od 28 października 2021 roku.

6 kwietnia 2022r - do Sejmu wpłynęło Stanowisko Rządu wobec komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696).

Z opinii wynika, że rząd niby jest "za", a jednak przeciw. Proponowane przez rząd rozwiązania jak zwykle skomplikują i zbiurokratyzują proces weryfikacji ograniczeń w egzekucji.

W swojej opinii rząd dostrzegł problem podnoszony przez twórców projektu, że osoby niewywiązujące się ze swych zobowiązań i doprowadzające do wszczęcia egzekucji przeciwko nim przy tak wysokim poziomie ochrony są w sytuacji uprzywilejowanej wobec pozostałych osób utrzymujących się z minimalnego wynagrodzenia, które dobrowolnie ponoszą koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań (mając mniej dochodu rozporządzalnego na pozostałe wydatki).

Rada Ministrów pozytywnie ocenia komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (druk nr 1696), z tym jednak zastrzeżeniem, że jego obecny kształt wymaga dalszego dopracowania w taki sposób, aby uwzględniał poruszone w opinii kwestie.

Jakie to kwestie?

  • w odniesieniu do egzekucji z rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego na rzecz członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowych kwota wolna od zajęcia zostanie obniżona z poziomu 75% do poziomu 50%, tj. o 33,3%. Zdaniem Rządu kwota wolna w egzekucji z rachunku bankowego powinna ulec obniżeniu tylko do poziomu 65% minimalnego wynagrodzenia;
  • należałoby rozważyć, czy nowe rozwiązania w większym stopniu nie powinny uwzględniać sytuacji życiowej dłużnika. Rząd proponuje przyjęcie mechanizmu, zgodnie z którym kwota wolna od zajęcia ulegałaby podwyższeniu o określony odsetek (np. o 5%) na każde pozostające na utrzymaniu dłużnika małoletnie dziecko, nie więcej jednak niż do poziomu 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czy tędy droga? Póki co dłużnicy nadal nie do ruszenia!

Źródło: Druk nr 1696 Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij