/Blog /Nowy Polski Ład – pośredni wzrost podatków dla przedsiębiorców

Nowy Polski Ład – pośredni wzrost podatków dla przedsiębiorców

Nowy Polski Ład 26.05.2021.png

Prezentacja tzw. Polskiego Ładu, jak można było się spodziewać, skoncentrowana była przede wszystkim na objaśnieniu wpływu planowanych zmian na sytuację osób zatrudnionych oraz emerytów i rencistów.

W prowadzonej narracji pominięto sprawę dość istotną w zakresie poziomu obciążenia dochodów podatkiem. A mianowicie fakt że część naszego podatku (dla niektórych znaczna) to jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wprawdzie płaci ją podatnik, ale o większość tej kwoty obniża on swoje zobowiązanie podatkowe.

Wydawało się, w miarę wymieniania korzyści podatkowych jakie mają uzyskać podatnicy w ramach proponowanych rozwiązań, że z perspektywy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą niewiele się zmienia.

Były to jednak tylko pozory. Przedsiębiorcy powinni przygotować się na dość istotne zmiany. Zmiany które w zasadniczy sposób zwiększą ich obciążenia publiczno-prawne i w konsekwencji zmniejszą dochód netto.

Poprzez wprowadzenie Polskiego Ładu Rząd zapowiada kolejne podwyżki podatków. Tym razem nie w sposób bezpośredni, a poprzez składkę zdrowotną.

W chwili obecnej nie ma jeszcze przepisów, nie znamy szczegółów proponowanych rozwiązań. Nie wiemy ile prezentowanych zmian faktycznie wejdzie w życie i czy wejdą w proponowanej formie czy też ulegną modyfikacji. Ale to co zaprezentowano świadczy o zdeterminowaniu rządzących w działaniach mających na celu sięgnięcie głęboko do portfeli przedsiębiorców. Nowy Ład oznacza wzrost podatków dla przedsiębiorców.

Dobra wiadomość jest taka że podatek liniowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą zostanie prawdopodobnie utrzymany na obecnym poziomie i na dotychczasowych zasadach.

Natomiast to co dla przedsiębiorców jest kluczowe z punktu widzenia łącznego poziomu obciążeń podatkowych to:

  • zmiany dotyczące składki zdrowotnej oraz
  • ewentualne zwiększenie kwoty wolnej od podatku i możliwość jej uwzględnienia w ramach opodatkowania podatkiem linowym.

Składka zdrowotna nie ma być już ryczałtowa, ale ma być naliczana na zasadach analogicznych jak dla umów o pracę (9% dochodu) i będzie uzależniona od dochodu. W efekcie, wzrośnie ona dla tych, którzy systematycznie wykazują duże dochody. Jeżeli składka zdrowotna zostanie uzależniona od dochodu, to w przypadku braku jego osiągnięcia nie powinna ona wystąpić. Zmiany te mają jednak uwzględnić również taką sytuację i narzucić składkę w wysokości minimalnej.

W uzasadnieniu Minister Finansów na swojej stronie internetowej pisze: ”Likwidujemy ryczałt na składkę zdrowotną dla działalności gospodarczych wskutek czego wypychanie pracowników i oferowanie pracownikom umów cywilno-prawnych będzie mniej korzystne.”

Co jest jednak najważniejsze i istotne z punktu widzenia realnego obciążenia podatkowego, składka ma nie być odliczana od podatku.

W praktyce oznacza to podwyższenie stawki podatku o 7,75 % podstawy wyliczenia tej składki.

Obciążenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, przy założeniu wprowadzenia projektu w niezmienionej formie, zrówna się z obciążeniem wspólnika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która opodatkowana jest podatkiem CIT w wysokości 9%. Z tym że ten drugi, jeżeli nie będzie jedynym wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie płacił składki na ubezpieczenie społeczne, czyli będzie w korzystniejszej sytuacji.

Wielu podatników już zastanawia się nad zmianą formy prowadzenia działalności gospodarczej. Tym bardziej, że forma Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dodatkowo pozwala zmniejszyć zdecydowanie ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej i w ten sposób zabezpieczyć swój majątek osobisty.

Choć nie padło to wprost, pośrednio można wnioskować, że kwota wolna będzie również dla przedsiębiorców, być może również tych korzystających z podatku liniowego. To byłoby nowością bowiem obecnie wybór podatku liniowego oznacza automatycznie brak kwoty wolnej. Kwota wolna dla podatku liniowego, jest na tym etapie niepotwierdzona i stanowi wielką niewiadomą.

Pozostaje nam śledzić na bieżąco zmiany i czekać na projekty aktów prawnych wprowadzających proponowany Polski Ład.

Polski Ład

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij