/Blog /Nowe limity podatkowe na 2024 rok

Nowe limity podatkowe na 2024 rok

limity 2024 600x600.png

Podstawą obliczenia większości limitów podatkowych w VAT, PIT i CIT obowiązujących od 1 stycznia 2024 roku jest kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku.

Zgodnie z informacją NBP, średni kurs euro na pierwszy dzień roboczy października, czyli na 2 października 2023 roku wynosi 4,6091 zł. Nietrudno zauważyć, że jest on niższy niż ten obowiązujący rok temu (4,8272 zł).

Niższy kurs euro w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oznacza obniżenie limitów określających między innymi małego podatnika CIT, PIT i VAT, limitów do stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku czy też zmianę maksymalnej kwoty amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis.

Jakie limity ulegną zmianie od 1 stycznia 2024 roku?

 1. Limit małego podatnika VAT- 9 218 000 złotych.
  Zgodnie z ustawą o VAT małym podatnikiem jest ten u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przepisy zmieniające ustawę o VAT, tzw. SLIM VAT 3 spowodowały, że od 1 lipca 2023 r. limit określający małego podatnika VAT wzrósł z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Po przeliczeniu w 2024 roku małym podatnikiem VAT będą podatnicy, których wartość sprzedaży za 2023 rok nie przekroczyła kwoty 9 218 000 złotych. W drugim półroczu 2023 roku była to kwota 9 654 000 zł.
  Zmniejszenie limitu oznacza, że mniej przedsiębiorców skorzysta ze statusu małego podatnika VAT a w konsekwencji po przekroczeniu limitu:
  - nie będą mogli w 2024 roku płacić VAT kwartalnie;
  - nie będą mogli skorzystać z metody kasowej w rozliczeniu VAT.
 2. Limit małego podatnika w PIT - 9 218 000 złotych.
  Małym podatnikiem w PIT jest ten podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. W związku z tym w 2024 roku małym podatnikiem PIT będą podatnicy, których wartość sprzedaży za 2023 rok nie przekroczyła kwoty 9 218 000 złotych. Podmioty które mają status małego podatnika mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do równowartości 50 000 euro. Jednorazową amortyzację można stosować do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Limit jednorazowej amortyzacji w przeliczeniu na złote będzie wynosił w 2024 roku 230 000 złote.
 3. Limit małego podatnika CIT- 9 218 000 złotych.
  Podobnie jak w podatku PIT małym podatnikiem w podatku CIT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Po przeliczeniu w 2024 roku małym podatnikiem CIT będą podatnicy, których wartość sprzedaży za 2023 rok nie przekroczyła kwoty 9 218 000 złotych.
  Mali podatnicy CIT mogą skorzystać w 2024 roku z preferencyjnej stawki podatku CIT w wysokości 9% . Jednak, aby skorzystać z tej preferencji podatnicy muszą zastosować się do dwóch limitów:
  - przychody brutto (łącznie z podatkiem VAT) z roku poprzedniego nie mogą przekraczać 2 000 000 euro,
  - przychody netto (bez podatku VAT) w roku podatkowym nie mogą przekraczać 2 000 0000 euro.
  Pierwszy warunek skorzystania z 9-procentowej stawki CIT w 2024 roku wypełnią firmy, których przychód brutto w 2023 roku nie przekroczy 9 218 000 zł. Natomiast drugi warunek będzie spełniony, jeżeli limit przychodów netto w 2024 rok przeliczany po kursie z pierwszego dnia roboczego roku 2024 nie będzie przekraczał 2 000 000 euro. Drugą wartość limitu na 2024 rok przeliczoną na złote będziemy znać dopiero 2 stycznia 2024.
  Status małego podatnika w podatku dochodowym CIT, podobnie jak w wypadku podatnika PIT, umożliwia również jednorazową amortyzację środków trwałych. Drugim warunkiem korzystania z jednorazowej amortyzacji jest stosowanie się do limitu wartości środka trwałego, który wynosi 50 000 euro. Po przeliczeniu na złotówki limit ten wynosi 230 000 zł.
 4. Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych- 9 218 200 zł. 
  Ci podatnicy, którzy w 2024 roku będą chcieli przychody z działalności gospodarczej opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym, nie mogą za 2023 rok przekroczyć kwoty przychodu w wysokości 2 000 000 euro. W przeliczeniu na kurs z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku, limit ten wyniesie 9 218 200 zł. 
  Podatnicy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym mogą opłacać podatek w okresach kwartalnych. Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki - w roku poprzedzającym rok podatkowy - nie przekroczyły kwoty 200 000 euro, czyli dla 2024 roku 921 820 zł.
 5. Limit dla ksiąg rachunkowych - 9 218 200 zł
  Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od przekroczenia limitu przychodów za rok obecny, czyli 2023. Jeżeli w 2023 roku przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych (bez podatku VAT) przekroczą w firmie kwotę 2 000 000 euro, podatnicy korzystający z uproszczonej księgowości muszą przejść na księgowość pełną. Przepis ten obowiązuje wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych czy partnerskich oraz osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarcze. Przeliczając limit z euro na złote po kursie z dnia 2 października 2023 r., konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. W związku z niższym kursem euro, kwota limitu dla pełnej księgowości, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku, jest również niższa od limitu obowiązującego na 2023 rok.
Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij