/Blog /MF- Objaśnienia podatkowe COVID

MF- Objaśnienia podatkowe COVID

Ministerstwo Finansów (dalej : MF) na swojej stronie internetowej zamieściło objaśnienia podatkowe COVID.

Jak podaje MF, objaśnienia porządkują przyjmowane różnymi ścieżkami – tarczami antykryzysowymi, czy rozporządzeniami Ministra Finansów – narzędzia dla podatników, których dotknęła epidemia COVID. Są kierowane do przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów, innowatorów i obywateli, bo każda z tych grup była adresatem zmian w przepisach, które wprowadzono w czasie pandemii.

Co ważne , MF zamieściło informację że podatnik korzysta z ochrony, jeżeli zastosuje się do objaśnień podatkowych, a jego stan faktyczny jest zbieżny z tym opisanym w objaśnieniach.

Dokładny tytuł publikacji brzmi: OBJAŚNIENIA PODATKOWE z dnia 21 lipca 2020 r. W SPRAWIE NOWYCH PREFERENCJI STOSOWANYCH W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z POWODU COVID-19, a sama publikacji ma ponad 120 stron.

Jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19.

Natomiast na stronie internetowej MF zamieściło przykłady objaśnień podatkowych w których miedzy innymi zdefiniowało pojęcie poniesienia negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19, czy wyjaśniło jakie wydatki poniesione w związku z epidemia mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Poniżej przykłady objaśnień:
  • Co należy rozumieć przez poniesienie negatywnych konsekwencji w wyniku COVID-19?

Przepisy nie definiują tego pojęcia. Jest to celowy zabieg ustawodawcy z uwagi na fakt, że u każdego podatnika/płatnika negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 mogą przejawiać się w inny sposób, np. spadkiem dochodów, koniecznością ograniczenia prowadzonej działalności, utratą płynności finansowej. Dlatego też ocena tego kryterium u poszczególnych podmiotów może być odmienna. Niemniej jednak musi być oparta na całokształcie okoliczności dotyczących danego podmiotu.

  • Czy wszystkie wydatki poniesione przez podatnika w związku z epidemią mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?

Tak, w praktyce wszystkie lub prawie wszystkie. Objaśnienia podatkowe są w tym zakresie maksymalnie liberalne. W ten sposób Minister Finansów wysyła jasny i mocny sygnał do podatników i do organów podatkowych: wydatki okołoepidemiczne powinny być oceniane racjonalnie, bez zbędnego rygoryzmu formalnego. Warto dodać, że chodzi nie tylko o wydatki poniesione po wybuchu epidemii, to jest będące skutkiem epidemii, ale także o wydatki poniesione wcześniej, które nie przyniosły zamierzonego rezultatu gospodarczego w następstwie wybuchu epidemii. Chodzi na przykład o wydatki na podróże służbowe, spotkania biznesowe czy szkolenia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-covid

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij