/Blog /Już tylko tydzień pozostał na rozliczenie deklaracji PIT za 2021r

Już tylko tydzień pozostał na rozliczenie deklaracji PIT za 2021r

Pit skladanie.jpgUstawowy termin rozliczenia się z fiskusem za 2021 r. przypada 30 kwietnia, jednak z racji tego że w tym roku dzień ten wypada w sobotę podatnicy mają czas na wysyłkę zeznania do 2 maja 2022 r.

Deklaracje podatkowe, które trzeba rozliczyć do 2 maja 2022 r.

W tym dniu przypada ostatni dzień na rozliczenie: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa po raz czwarty udostępniły usługę: Twój e-PIT. Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT podatnicy znajdą między innymi wstępnie wypełnione przez KAS deklaracje PIT-37, PIT 36 i PIT-38.

W usłudze jest też dostępne oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego, czyli PIT-OP. Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu.

Do 2 maja 2022 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Potem KAS automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznanie PIT-36 można składać w usłudze Twój e-PIT za ubiegły rok do 2 maja 2022 r. Zeznania te nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika. Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach usługi. Prawidłowo przygotowany PIT to szybszy zwrot nadpłaty podatku, stąd też nie warto czekać ze złożeniem rozliczenia.

PIT-37

PIT-37 to formularz zeznania rocznego, który składają osoby fizyczne, które uzyskały przychody na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych objętych podatkiem PIT. Podatnicy, którzy otrzymują emeryturę czy zasiłki z ubezpieczenia społecznego.   PIT-37 można rozliczyć samodzielnie.

Podatnicy, którzy nie wypełnią deklaracji nie poniosą konsekwencji za nierozliczenie się z fiskusem. 2 maja 2022 r. deklaracja przygotowana przez pracowników Krajowej Administracji Skarbowej zostanie zaakceptowana w e-urzędzie. Jednak warto sprawdzić prawidłowość zeznania, które przygotowała skarbówka. Zweryfikować, czy PIT został wypełniony w sposób prawidłowy i uwzględniono w nim wszystkie przysługujące podatnikowi ulgi. Warto również sprawdzić czy został przekazany 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

PIT-36

PIT-36 i PIT-36L to formularze, które składają podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej.

PIT-36 to formularz, który składają podatnicy którzy w 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Powyższy formularz wypełniają także te osoby, które uzyskały przychody z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze. Na deklaracji tej rozlicza się także przychody osób małoletnich.

PIT-36L

Deklarację PIT-36L zobowiązani są złożyć podatnicy, którzy w 2021 r. opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym. Ten rodzaj zeznania składać mogą podatnicy, którzy złożyli oświadczenie, w którym wskazali że za rok 2021 chcą być opodatkowani podatkiem według stawki 19 proc.

PIT-36L to deklaracja, w której podatnicy nie skorzystają ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem czy dzieckiem jeżeli są samotnym rodzicem. W deklaracji tej można odliczyć składki na ZUS oraz IKZE, ulgę na badania i rozwój, ulgę termomodernizacyjną oraz ulgę z tytułu darowizn na cele nauki zawodowej.

PIT-38

Pit-38 to deklaracja, w której podatnicy wykazują dochód (stratę) uzyskaną z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Formularz ten jest właściwy również dla tych osób, które rozliczają przychody z tytułu objęcia udziałów w spółkach bądź też z inwestycji w kryptowaluty.  Zeznanie to składane jest niezależnie od deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

PIT-39

Z kolei PIT-39 służy do wykazania dochodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz z zamiany nieruchomości i praw. Deklaracji tej podatnik nie składa w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu (nawet, jeśli nieruchomość została sprzedana w jego trakcie). Co istotne na formularzu składanym za 2021 rok należy wykazać przychód ze sprzedaży tych nieruchomości, które zostały nabyte przez podatnika w latach 2016-2021 r.

Twój e-PIT (podatki.gov.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij