/Blog /Czy czeka nas kolejna rewolucja w podatkach?

Czy czeka nas kolejna rewolucja w podatkach?

nowy nowy lad www.jpg

Ministerstwo Finansów w dniu 24 marca 2022 roku przedstawiło proponowane zmiany w systemie podatkowym. Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r. Pełny zakres projektowanych zmian wraz z prezentacją i projektem ustawy zmieniającej został opublikowany na stronie internetowej MF. Jak podkreśla wiceszef MF, proponowane zmiany są odpowiedzią na sygnały płynące od podatników, w tym przedsiębiorców oraz ekspertów. Zdaniem wiceministra finansów Artura Soboń mają one zapewnić większą przewidywalność rozliczeń podatkowych i kolejny raz obniżyć podatki. Większość proponowanych zmian jest korzystna dla podatników. Jedna zdaniem ekspertów niektóre nadal budzą wątpliwości, czy są zgodne z konstytucją.

Najważniejsze zmiany to: obniżenia stawki PIT z 17 proc. na 12 proc., zmian w zakresie składki zdrowotnej i rezygnacji z tzw. ulgi dla klasy średniej. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Przy okazji reformy Rząd chce też zrezygnować z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicji podatkowej.

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.

 • Niższa stawka podatku : 12% do kwoty 120 000 tys. zł.;
 • Rozwiązanie dotyczy podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.

Uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym niektórych przedsiębiorców.

- To rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej. Będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

Roczny limit:

 • dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu);
 • dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
 • dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

 • Zmiany w rozliczeniu PIT – rezygnacja z tzw. ulgi dla klasy średniej.
 • Ustawowa gwarancja, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne.

Rząd wycofuje się z przepisów wyjątkowo skomplikowanych, jednak w zamian wprowadza inne komplikacje, w tym odwołanie do podatku hipotetycznego. Projekt stanowi, że jeśli podatek obliczony na nowych zasadach będzie wyższy od hipotetycznego podatku należnego za 2022 r., urząd skarbowy zwróci podatnikowi różnicę. Ten mechanizm ma dotyczyć osób osiągających dochody od 68,4 do 133,6 tys. zł.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla wieloetatowców

 • Rozwiązany ma zostać problem podatników mających kilka różnych źródeł dochodu równocześnie np. kilka umów o prace, umowę o pracę i dwie umowy zlecania, albo łączą pracę z emeryturą.
 • Zmianie ulegną zasady, na jakich płatnicy uwzględniają kwotę zmniejszającą zaliczkę na PIT.
 • Przy zbiegu kilku umów podatnik będzie mógł upoważnić maksymalnie 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT (3600 zł).
 • W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł. Dzięki temu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach dla składających PIT-2

 • Będzie obowiązywał jednolity system obliczania zaliczek. Projekt ma również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r.
 • Podwyższone zostanie wynagrodzenie płatnika.
 • Zwiększona zostanie rola płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców

 • Samotni rodzice odzyskają prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem – skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł.
 • Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci

 • Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
 • Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.
 • Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

Wpływy z 1 proc. dla OPP

Rząd chce wprowadzić specjalny mechanizm łagodzący skutki zmniejszonego wpływu z 1% PIT dla sektora OPP. Dzięki niemu wyrównane maja zostać różnicę w sytuacji, gdy łączna kwota środków przekazanych z 1% PIT w danym roku dla OPP będzie niższa niż w 2022 r.

Bezpieczny budżet i wpływy do JST

Zdanie Ministerstwa Finansów proponowane zmiany nie dotkną samorządów. JST otrzymają rekompensatę polegającą na zwiększeniu subwencji rozwojowej lub uzupełnieniu subwencji ogólnej.

Dłuższy termin na JPK_PIT i CIT

Rząd w odpowiedzi na postulaty księgowych i przedsiębiorców planuje wydłużyć termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r.

Konsultacje społeczne

Planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r.

Szerokie konsultacje potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r.

Projekt będzie konsultowany m.in. z Radą Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem Księgowych
w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, przedstawicielami przedsiębiorców w tym m.in. Rzecznikiem MŚP.

Źródło: PIT niższy o 5 punktów procentowych. Zmiany w systemie podatkowym - Ministerstwo Finansów - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij