/Blog /W transakcjach B2B limit 8 tys. zł, natomiast w C2B nowy limit 20 tys. zł

W transakcjach B2B limit 8 tys. zł, natomiast w C2B nowy limit 20 tys. zł

gotowka 10.11.2021 www.jpg

Do tej pory, limity dla transakcji gotówkowych obowiązywały jedynie w transakcjach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami (transakcje B2B). Uchwalone właśnie przepisy zakładają wprowadzenie podobnych limitów również dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumenta.

Takie rozwiązania przewiduje Polski Ład, który ma wejść w życie z pierwszym stycznia 2022 roku.

Limit 8 tys. PLN w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami - B2B

Od Nowego roku, każda transakcja powyżej tej kwoty rozliczona musi zostać w formie bezgotówkowej.

Zmniejszenie limitu utrudni życie przede wszystkim małym i średnim firmom. Przy obecnej inflacji, kwota transakcji nieprzekraczająca 8 tysięcy złotych wydaje się kwotą zbyt małą i zmusi przedsiębiorców do niestosowania płatności gotówkowych wobec większości swoich transakcji.

Przedsiębiorca, który pomimo zakazu, przekaże kontrahentowi płatność w gotówce dla transakcji opiewającej na kwotę powyżej 8 tys. zł, zgodnie z przepisami nie będzie mógł zaliczyć kwoty takiej transakcji do kosztów uzyskania przychodu (art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Nowy limit 20 tys. PLN w transakcjach  gotówkowych dla konsumentów - C2B

Uchwalone przepisy zakładają wprowadzenie limitów również dla płatności dokonywanych na rzecz firmy przez konsumenta. Limit dla takich płatności konsumenckich (transakcje C2B) wyniesie 20 tys. zł.

Wynika to z art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

Art. 7b. Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W praktyce będzie to oznaczało, że po wejściu w życie powyższych zmian, każda płatność gotówkowa powyżej 20 tysięcy złotych będzie zakazana.

Jeżeli przedsiębiorca przyjmie od konsumenta płatność w gotówce powyżej 20.000 zł, to podatnik będzie obowiązany rozpoznać z tego tytułu przychód?

Zgodnie z dodanym do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 14 ust. 2 nowym punktem 22, przychodem z działalności gospodarczej jest również kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287), otrzymanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Choć Projekt wyraźnie nakłada obowiązek na konsumenta, sankcję za jego niedopełnienie poniesie przedsiębiorca przyjmujący płatność inną drogą, niż poprzez rachunek płatniczy.

Jest to przy tym sankcja dość dotkliwa, bo polegająca na obowiązku rozpoznania podwójnego przychodu. Polski Ład wprowadza zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych przewidujące, że kwoty płatności, które zgodnie z wskazanym wyżej nowym przepisem ustawy o prawach konsumenta powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunków płatniczych, otrzymane bez pośrednictwa rachunku płatniczego, będą stanowiły dla przedsiębiorcy przychód do opodatkowania.

Oznacza to zatem, że ta sama kwota będzie dla przedsiębiorcy stanowiła po pierwsze – zgodnie z zasadami ogólnymi przychód ze sprzedaży, a po drugie – dodatkowy przychód „sankcyjny” na podstawie dodanych przepisów. 

Planowana zmiana jest z pewnością kontrowersyjna – w praktyce wprowadza ona obowiązek posiadania rachunku bankowego przez wszystkich konsumentów chcących dokonywać zakupów powyżej wskazanej w przepisie kwoty, ograniczając w ten sposób swobodę obrotu.

Wróć do bloga
+48 / 511 126 649
Jak dojechać
Wróć na górę

Menu

Zamknij